Dôležité informácie ku objednávke

AKO OBJEDNAŤ

Všeobecné informácie ku objednávke: 

 • Pri platbe máte na výber: online platba, dobierka, hotovosť pri osobnom odbere
 • Online platba, Platobná brána resp. platba kartou je dostupná pri online objednavke cez našu stránku.
 • Online platby zabezpečuje spoločnosť Besteron, licencovaný subjekt, Číslo povolenia ODB-6111/2015-7
 • Pri osobnom odbere na odbernom mieste je možnosť platiť len v hotovosti, karty zatiaľ neberieme.
 • Presný čas doručenia nevieme garantovať (po odsuhlasení radi spravíme výnimku)
 • Torty štandartne krájame na 12 ks (z hygienických a praktických dôvodov na každý kus nanášame priehľadnú fóliu)
 • Ak si želáte mať torty v celku a nekrájané, viete tak zadať v nákupnom košíku
 • Na výrobu torty potrebujeme minimálne 1 pracovný deň (viď. info pri produkte)
 • Všetky torty sú vyrábané deň vopred a dokončené v deň prebratia, alebo doručenia. Zabezpečujeme tak maximálnu čerstvosť a trvanlivosť.
 • Naše produkty majú trvanlivosť 3 dni a doporučujeme ich skladovať v chlade od +4°C do +8°C
 • Torty doručujeme zabalené v eko krabici vyrobenej na mieru s vlastnou potlačou cukrári.sk

 

Ako Objednať? 

Krok 1: Na našom e-shope si vyberte tortu podľa vašich predstáv

Na vyhľadanie torty kliknite do „našej ponuky“ a vyberte si želanú kategóriu produktov.

Môžete použiť „vyhľadávacie pole“ v hornej časti stránky, kde zadáte kľúčové slovo alebo názov torty, ktorú hľadáte.

Pre zjednodušenie vyhľadávania môžete použiť aj rýchly filter, kde si zadefinujete vaše špeciálne požiadavky. Následne systém automaticky vyhodnotí zhodu a zobrazí len vyhovujúce produkty.

Objednávku je možné zadať aj telefonicky na čísle: 02/202 88 202, alebo emailom na objednavky@cukrari.sk

Na výrobu torty potrebujeme minimálne 1 pracovný deň

 

Krok 2: Pridajte tortu do KOŠÍKA

Zvolenú tortu máte možnosť vybrať ako:

 • „celú“ tortu, tj. 12ks, ktorá má v priemere 24 cm
 • „polovicu“ torty, tj. 6ks, (na našom e-shope môžete kombinovať polovice ľubovolne poďla chuti)

Zadajte počet kusov a kliknite na tlačidlo „pridať do košíka“

 

Krok 3: Nákupný košík:

Ak ste dokončili svoj nákup, kliknite na „nákupný košík“ v hornej lište.

Zadajte „Dátum doručenia“, alebo „Osobného odberu“ a do „Poznámky“ môžete uviesť vaše špeciálne požiadavky.

V pokračovaní objednávky stačí jednoducho vyplniť vaše údaje.

Vašu objednávku vám počas pracovných dní doručíme na zadanú adresu vlastnou flotilou chladiarenských vozidiel a doručovateľov. Doručenie na adresu poskytujeme počas pracovných dní v čase medzi 9:00 – 16:00 za poplatok.

Ako posledný krok si zvolte spôsob platby:

 • Na hotovosť pri prevzatí objednávky
 • Prevodom na náš účet

 

Krok 4: Potvrdenie objednávky:

Ak ste si istý, že všetky údaje sú správne, kliknite na „Potvrdenie objednávky“ a my Vám zašleme potvrdzujúcu správu na Váš e-mail so všetkými potrebnými informáciami o spracovaní objednávky a jej doručení.

DOPRAVA

Doručenie

Či ste si objednali jednu tortu, alebo rovno desať, vašu objednávku vám radi doručíme priamo k vašim dverám a bez starostí.

Doručenie na adresu poskytujeme počas pracovných dní v čase medzi 10:00 – 16:00 za mierny poplatok:

A – 5,00 € / BA a okolie

B- 10,00 € / Stupava, Marianka, Borinka, Pezinok, Senec, Šamorín

C – Sobotné doručenie od 36 €/ BA okolie

POZOR: Presný čas doručenia nevieme garantovať, no v prípade potreby nás neváhajte kontaktovať a my sa pokúsime spraviť aj nemožné 🙂

 

Osobný odber

Ak to k nám nemáte ďaleko, objednávku si tiež môžete osobne vyzdvihnúť na našom odbernom mieste v Petržalke na adrese Topoľčianska 8 (vchod na terase), 85105, Bratislava počas otváracích hodín 7 dní v týzdni.

Po-Pia: od 10:00 – 19:00
So-Ne: od 10:00 – 18:00

Kontaktné telefónne číslo: 02/202 88 202

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

ÚDAJE O FIRME

Názov firmy (prevádzkovateľ Cukrari.sk): TLB Group s.r.o.
Sídlo firmy: Topoľčianska 8, 851 05 Bratislava
IČO 46406212 / DIČ 2023384528 / IČ DPH SK2023384528 / Číslo účtu: SK2602000000002963146458

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka č.:  77093/B (ďalej len Predávajúci).

Čl. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov Predávajúceho cez internet na internetovej stránke www.cukrari.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ – ďalej iba Kupujúci).

2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

4. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.cukrari.sk.

Čl. 2
OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na internetovej adrese www.cukrari.sk. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

• objednanom tovare a jeho cene;
• spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o spôsobe doručenia objednaného tovaru;
• informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Prijatá elektronická zálohová objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu cukrari@cukrari.sk.

3. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

b. kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c. množstvo objednávaného tovaru;

d. adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude prevzatý Kupujúcim v prevádzkarni na ulici Topoľčianska 8, 851 05 Bratislava;

e. termín dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;

f. meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo rodinný príslušník). Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Čl. 3
STORNO OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 10 hodín po zadaní objednávky, a to buď telefonicky, alebo e-mailom. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a popis objednaného.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Čl. 4
CENOVÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.cukrari.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.cukrari.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.cukrari.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0,- €” alebo “1,- €”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Čl. 5
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Platby sa vykonávajú v EUR v hotovosti, alebo bankovým prevodom, pričom Predávajúci vyžaduje pri objednávke nad 70 EUR platbu v plnej výške vopred. Kupujúci poukáže dlžnú sumu na účet číslo SK2602000000002963146458 a ako variabilný symbol uvedie číslo elektronickej objednávky. Pri tomto spôsobe nákupu si Kupujúci vyzdvihne tovar v predajni (alebo využije dovoz) spolu s vyúčtovacou faktúrou, až po splnení podmienky o úhrade a pripísaní dlžnej sumy na účet Predávajúceho.

Čl. 6
DODACIE PODMIENKY

1. Spôsob odovzdania tovaru určuje Predávajúci:

a. osobný odber na prevádzke Cukrári.sk, Topoľčianska 8, 851 05 Bratislava;

b. donáška firemným chladiarenským autom, ktorá je spoplatnená nasledovne:

A – 5,00 € /Bratislava

B – Dohodou / Slovensko

2. V prípade, ak je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane, alebo iným spôsobom, ako bolo určené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.

3. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď telefonicky alebo e-mailom oznámiť Predávajúcemu.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Čl. 7
TERMÍN DODANIA

Súčasťou Kúpnej zmluvy je požadovaný termín dodania tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Predávajúceho je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho telefonicky informovať ihneď po zistení takejto situácie. V prípade predĺženia doby trvania dodania dlhšej ako 2 hodiny oproti požadovanému termínu dodania má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že tak urobí ihneď po informácii o omeškaní dodávky zo strany Predávajúceho. Toto právo sa nevzťahuje na predĺženie doby dodania spôsobenej okolnosťami, ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany Predávajúceho (nehody, živelné pohromy a pod.).

Čl. 8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZÁRUČNÁ DOBA

1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24h od prevzatia tovaru. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť do 24h na adresu predajne reklamovaný tovar, v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru, vrátane Požadovaných dokladov – faktúry, alebo pokladničného bloku. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Čl. 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

CHRÁNENÁ DIELŇA

Chránená dielňa

Chránená dielňa je pracovisko zriadené právnickou osobou, na ktorej sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviskách.

U nás v rámci chránenej dielne zamestnávame dvoch zdravotne postihnutých. Vykonávajú dôležité pomocné práce napríklad balenie, mletie, triedenie a označovanie.

„Kúpou našich výrobkov podporujete našu chránenú dielnu a zvyšujete tak kvalitu života zdravotne postihnutých.“

Ďakujeme,
tím chránenej dielne.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac alebo uvažujete o využití našej chránenej dielne kliknite pre viac informácií sem.

NÁHRADNÉ PLNENIE

Ste zamestnávateľom?  

Zamestnávate 20 a viac osôb?

Ak áno, tak ste povinní zamestnať aj “invalidného občana“ alebo zaplatiť štátu pokutu.
(1078 EUR / za každého ZP (zdravotne postihnutého) občana, ktorý vám chýba do povinného odvodu (suma platná pre rok 2017),
Ušetrite aj Vy s nami. Využite náhradné plnenie pre rok 2017.

 

Názor, že náhradné plnenie je administratívne náročné, je omyl. Doklady, ktoré k tomu potrebujete vám zašleme.

Spoločnosť (aj štátna a samospráva) alebo súkromná firma, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu jeho zamestnancov.
Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou).

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj NÁHRADNÝM PLNENÍM.
Čo v praxi znamená, zadať zákazku alebo odobrať služby (výrobky) chránenému pracovisku (chránenej dielni). Chránené pracovisko (dielňa), je pracovisko v ktorom počet pracovníkov so ZP tvorí min 50% k celkovému počtu zamestnancov.

Podľa zákona je na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím (ZP) je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce (pre daný kalendárny rok). Celková cena práce pre rok 2017 bola Štatistickým úradom stanovená na 1197,87 EUR.
Z toho vyplývajúca hodnota zadanej zákazky (odobratých služieb a výrobkov) pre rok 2017 vychádza na 958 EUR + DPH (ak je vaša spoločnosť platcom DPH).

Vedeli ste že náhradné plnenie je výhodnejšie o 120 EUR za každého jedného ZP občana (vyžadovaného zo zákona) ako platiť štátu pokutu?

Náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne. Preto odporúčame využívať naše služby po celý rok. Na začiatku ďalšieho kalendárneho roka Vám vystavíme potvrdenie za nákupy v predošlom roku.

ALERGÉNY

Zoznam alergénov

1. obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos,
špalda, kamut, alebo ich hybridy a výrobky z nich)
2. kôrovce a výrobky z nich
3. vajcia a výrobky z nich
4. ryby a výrobky z nich
5. arašidy a výrobky z nich
6. sójové zrná a výrobky z nich
7. mlieko a mliečne výrobky, vrátane laktózy
8. orechy (lieskové, vlašské, pekanové, makadamové, queenslandské,
kešu, para orechy, mandle, pistácie)
9. zeler a výrobky z neho
10. horčica a výrobky z nej
11. sezamové semená a výrobky z nich
12. oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/l
13. vlčí bôb a výrobky z neho
14. mäkkýše a výrobky z nich

GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ:
TLB Group s.r.o.
Topoľčianska 8,
851 05 Bratislava
IČO 46406212, DIČ 2023384528
(ďalej len „Spoločnosť“)

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje

dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

E–shop – predaj tovaru zákazníkom e–shopu,
Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu
Fotografie – propagácia zamestnávateľa…

Kategórie dotknutých osobnyých údajov: Bežné osobné údaje

Kategórie píjemcov osobných údajov: Zamestnanci, účtovník

Doba uchovania osobných údajov: 2 roky

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja:
– pri telefonickom alebo osobnom objednávaní tovaru od spoločnosti,
– pri objednávaní tovaru cez e-shop,
– pri vytvorení zmluvného vzťahu (zamestnanci – napr.: pracovná zmluva, zmluva o vykonaní pracovnej činnosti…)

Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

i. právo na prústup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iii. právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
vi. právo na prenosnosť osobných údajov,
vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

NA STIAHNUTIE

Súbory na stiahnutie

Katalóg platný od 11/2018

Katalóg Minis, platný od 11/2018

Cenník platný od 11/2018

Cenník Minis, platný od 11/2018